Wat is kalibratie?

Kalibreren

Het bepalen van de afwijking van een meetinstrument, sensor, referentie of anderszins ten opzichte van een relevante standaard.
Kalibreren houd dus in dat alleen de grootte van de afwijking in relatie tot de standaard wordt vastgesteld. Als regel worden de geconstateerde afwijkingen vastgelegd in een kalibratiecertificaat. Bij het kalibreren worden geen ingrepen in het instrument verricht.

Justeren

Het verrichten van handelingen om een meetinstrument, referentie of anderszins zo nauwkeurig mogelijk te laten functioneren, of om deze geschikt te maken voor het te gebruiken doel.
Bij het justeren worden dus ingrepen gepleegd in het meetinstrument met als doel deze zo nauwkeurig mogelijk te laten functioneren. Vaak wordt hiervoor ook wel het begrip “afregelen” gebruikt.
Het justeren wordt meestal gedaan aan de hand van een kalibratie vooraf. Na het justeren moet het meetmiddel opnieuw gekalibreerd worden. In een goed kalibratiecertificaat staan zowel de meetresultaten van voor en na het justeren, daarnaast staat erop of de meetwaarden binnen de tolerantie vallen.

Bij een "kalibratie" bij Pedak kijken we jouw meetinstrument na, kalibreren we het en zullen we het waar mogelijk en wenselijk ook justeren. Vinden we een defect? Dan nemen we contact met je op.

IJken

Een speciale keuring waarbij het meetinstrument, referentie of anderszins geheel getoetst wordt aan wettelijke voorschriften.
Alle meetapparatuur die commercieel gebruikt wordt, moet regelmatig geijkt worden om er zeker van te zijn dat de metingen nog aan de wettelijk gestelde eisen (specificaties) voldoen.
Het vaststellen of een meetinstrument, referentie of anderszins geheel voldoet aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften. Het resultaat van een ijking is een waardeoordeel: goedgekeurd of afgekeurd.
Een ijking is alles omvattend. Zo wordt niet alleen gekeken naar de meetnauwkeurigheid, maar ook naar de geschiktheid. Bijvoorbeeld: kan het bewuste meetmiddel een spanning van 1000 volt binnen de gestelde tolerantieëisen meten en is het instrument daadwerkelijk geschikt om 1000 volt te meten.

Meer over onze mogelijkheden om uw meetinstrumenten te kalibreren en justeren >>

Pedak meettechniek
Roorveld 1
6093 PL Heythuysen
Nederland

Vragen of bestellingen?
Bel: +31 [0]475 49 74 24
Of gebruik ons contactformulier

Volg ons!    Netwerk met ons op LinkedInVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookBekijk ons op Youtube!